EU 1223/2009 ve CLP yönetmeliklerine göre etiket ve ambalaj tasarım hazırlanması ve kontrolü

Kozmetik Kanunu ve İlgili Alt Yasal Düzenlemeleri Gereği; Kozmetik Ürünlerin Özellikleri "Kozmetik Ürün Tanımı" kapsamında kalmalı, "Kozmetik Ürünlerin Ambalajlarında ve Etiketlerinde Yer Alacak; İşlevi, İçeriği, Kullanım Şekli, Uyarıları, Bilgi, İfade, Görsel vb. tümünün Kozmetik Mevzuatına uygun olarak üretici tarafından hazırlanıp Ürün Bildiriminin yapılması gerekmektedir.

Kozmetik Ürünlerin Ambalajlarında, Etiketlerinde ve Tanıtım materyallerinde; Tedavi, Tıbbi İşlev, Sağlık Beyanı, Antibakteriyel etki vb. kapsamındaki ifadeler, görseller vb. Ürünü Kozmetik kapsamı dışına çıkarır. Ayrıca kozmetik kapsamında yer alan ürünlerin ambalaj, etiket, tüm tanıtım materyallerinde; sahip olmadığı özellikler, yanıltıcı ifadeler, görseller vs. ye yer verilmemelidir.

Kozmetik ürünler, iç ve dış ambalajlarında yer alan bilgilerin:

 • Silinemez, kolayca görülebilir ve okunabilir olmaları kaydıyla satışa sunulabilir.
 • Satışa hazır şekilde ambalajlanmamış, satış yerinde müşterinin isteği ile ambalajlanan veya anında satılmak üzere satış yerinde önceden ambalajlanmış kozmetik ürünlerde dahil olmak üzere iç ve dış ambalajda yer alması gereken bu bilgilerin devamı için bknz. Kozmetik Yönetmeliği.
 • Güneş Koruyucu ürünlerin etiketlenmesine yönelik kurallar ile kozmetik ürünlerde bulunan çeşitli etiket türleri örneklerine ve ilgili etiketlerin kullanımlarına yönelik bilgilerin devamı için (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerin Etiketlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz).
 • Kozmetik ürün bileşenlerinin ambalajlarda belirtilirken bazı kurallara dikkat edilmesi gerekmektedir. Devamı için (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerde Ürün Bileşenlerinin Listelenmesine İlişkin Kılavuz)Kozmetik mevzuatı kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin ürün tanıtımlarında kullanılan ifade, görsel ve benzerleri:
 • Herhangi bir hastalığı tedavi etmek veya önlemek, teşhis etmek veya bir fizyolojik fonksiyonu düzeltmek, düzenlemek veya değiştirmeye yönelik olmamalıdır.
 • Farmakolojik, immünolojik veya metabolik etkilerin sonucunda, fizyolojik fonksiyonları yenilediğini, düzelttiğini veya değiştirdiğini iddia veya ima edici olmamalıdır.
 • Beşeri tıbbi ürün etkisine atıfta bulunmamalıdır.
 • Sağlık beyanı içermemelidir. Devamı için (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünler İle Sınır Teşkil Eden Ürünlere İlişkin Kılavuz)
 • “Organik” veya “doğal” ibareleri içeren kozmetik ürünlerin kapsamına, içeriklerine ve iddialarına yönelik gerekliliklerin devamı için (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Doğal ve Organik Kozmetik Bileşen ve Ürün İddialarına İlişkin Kılavuz Sürüm).

Kozmetik mevzuatı kapsamında piyasaya arz edilen ürünlerin iddialarında kullanılan ifade, görsellerde :

 • Kozmetik mevzuatının gereklilikleri dikkate alınmalıdır.
 • Kozmetik ürünün yetkili bir otorite tarafından onaylandığı veya izin verildiğini belirten iddialara, görsellere vb. kozmetik ürünün etiketinde, ambalajında, tanıtımlarında vb. yer verilemez.
 • Kozmetik ürün iddialarına ilişkin görüşler doğrulanabilir kanıtları yansıtmıyorsa kullanılmamalıdır. Devamı için (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerin İddialarına İlişkin Kılavuz).

Üretici, bir kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla:

 • Kozmetik ürünün güvenlilik değerlendirmesini yaptırmak ve ürünün piyasaya sürülmesinin ardından ilave bilgiler ışığında güvenlilik çalışmalarının güncel tutulmasını temin etmekle yükümlüdür. Güvenlilik değerlendirmesi ve ürüne ilişkin güvenlilik raporu ile ilgili detay bilginin devamı için (Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerde Güvenlilik Değerlendirmesi ve Güvenlilik Değerlendiricisi Hakkında Kılavuz Sürüm 1.0 ).

Kozmetik ürünün kalite ve güvenliliğinin sürdürülmesi açısından;

 • Kozmetik ürünün kalitesini ve güvenliliğini etkileyen dış faktörlerin üreticiden tüketiciye kadar olan tüm aşamalarda göz önünde bulundurulması gerekir.
 • Nakliye ambalajları da dahil olmak üzere kozmetik ürünün dış ve iç ambalajına dış faktörlere ilişkin uyarılar yazarak ürünün korunmasına ilişkin önlemlere yer verilmelidir. Kozmetik ürünler için geçerli olabilecek bazı önlemler, dış faktörlere hassas kozmetik bileşenleri ve formülasyon türlerine yönelik detay bilginin devamı için (Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Kozmetik Ürünlerin Depolanmasında, Nakliyesinde, Satışa ve Hizmete Sunulduğu Ortamlarda Dikkat Edilmesi Gerekenler Hakkında Kılavuz.).