about-img

Danışmanlık Hizmetlerimiz

Ürün bilgi dosyası (ÜBD/PIF), piyasaya sürülecek her bir kozmetik ürün için gerekli teknik dokümantasyonun bir araya getirilmiş halidir.

Bir kozmetik ürünün güvenli olduğunu göstermek amacıyla, ürünü piyasaya arz etmeden önce bu ürünün bilgileri temelinde bir güvenlilik değerlendirmesinin yapılması...

İnsan sağlığı ve çevrenin, zararlı maddelerin ve karışımların olumsuz etkilerinden korunması amacıyla, zararlı maddelerin ve karışımların özelliklerine ilişkin ayrıntılı bilgileri ve bulunduğu iş yerlerinde zararlılık özelliklerine göre alınacak güvenlik önlemlerini içeren belgeyi ifade eder.

Kozmetik bir ürünün güvenliği ilk olarak formülünde kullanılan hammaddelerin seçimiyle sağlanır. Formül; kozmetik ürünün kimyasal kimliği (varsa kimyasal isim, INCI, CAS, EINECS/ELINCS dahil) ve bunların öngörülen işlevleri de dahil olmak üzere kozmetik ürünün kantitatif ve kalitatif bileşimini ifade etmektedir.

Kozmetik Ürünlerin Özellikleri "Kozmetik Ürün Tanımı" kapsamında kalmalı, "Kozmetik Ürünlerin Ambalajlarında ve Etiketlerinde Yer Alacak; İşlevi, İçeriği, Kullanım Şekli, Uyarıları, Bilgi, İfade, Görsel vb. tümünün Kozmetik Mevzuatına uygun olarak üretici tarafından hazırlanıp Ürün Bildiriminin yapılması gerekmektedir.

905376801795