about-img

Ruhsatlandırma Hizmetlerimiz

Üreticinin, uygun seviyede profesyonel yeterliğe ve gerekli tecrübeye sahip bir sorumlu teknik eleman bulundurması gerekir. Üretici bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyorsa sorumlu teknik elemanlık görevini kendisi üstlenebilir.

5324 sayılı Kozmetik Kanunu gereğince kozmetik ürünün piyasaya ilk kez arz edilmesinden önce Sağlık Bakanlığı'na bildirimde bulunulması zorunlu olup, bildirimden sonra üründe veya üreticide meydana gelen değişikliklerin de bildirilmesi zorunludur.

Kozmetik firma kaydı işlemlerinin yanı sıra her türlü firma bilgisi değişikliği (vergi numarası, firma unvanı, firma adresi), imza yetkilisi atama/değiştirme ya da firma faaliyet durumu değiştirme işlemlerinde de deneyimli ekibimizden destek alabilirsiniz.

Bildirimler eskiden Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‘na yapılmaktadır. 2018 yönetmelik değişikliği ile bildirim işlemi yapılmadan ürün satışı gerçekleştirilebilir ve teknik dosya hazırlanması uzman kadromuz tarafından yapılmaktadır

Kozmetik ürünlere ihraç amaçlı sertifika düzenlenmesine yönelik iş ve işlemleri yürütmek

Yeni AB Kozmetik Mevzuatında Madde 13’de Avrupa merkezi Kozmetik ürün bildirimi açıklanmıştır. CPNP (Cosmetic Product Notification Portal), Avrupa birliğine üye ülkelere ihraç edilecek kozmetik ürünleriniz için ücretsiz, online Kozmetik Ürün Bildirim sistemidir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürülmek istenen kozmetik ürünlerle ilgili mevzuat, Gıda ve İlaç İdaresi (Food and Drug Administration, FDA) tarafından düzenlenmektedir. Uygulanabilir mevzuat Federal Gıda, İlaç ve Kozmetik Yasası’nı (Federal Food, Drug and Cosmetic Act, FD&C Yasası) ve Adil Paketleme ve Etiketleme Yasasını (Fair Packaging and Labeling, FPLA) içerir.

Ürünlere herhangi bir hayvansal bileşen katkısı dahil edilmediğinin garantilerinden biri olan Vegan logosu, içerikleri test edilmiş ürünlere yönelik olarak verilen uluslararası bir standart.

905376801795