EU, TR ve USA formül uygunluk kontrolü

Kozmetik bir ürünün güvenliği ilk olarak formülünde kullanılan hammaddelerin seçimiyle sağlanır. Formül; kozmetik ürünün kimyasal kimliği (varsa kimyasal isim, INCI, CAS, EINECS/ELINCS dahil) ve bunların öngörülen işlevleri de dahil olmak üzere kozmetik ürünün kantitatif ve kalitatif bileşimini ifade etmektedir. Formülasyonlarda gerekçelendirilmedikçe kantitatif değerler aralık şeklinde verilmemelidir. Aralık şeklinde verilen konsantrasyon değerlerinde hem mevzuatsal hem de toksikolojik değerlendirmeler ve hesaplamalar maksimum değer üzerinden gerçekleştirilmek durumundadır. Doğru değerlendirme için formülde kullanılan karışımların kompozisyonlarının da belirtilmesi önem arz etmektedir.